Broken Convention

JO – ACC + AFTP + 7WEDS

Codename: Broken Convention
MM: [ACC] Maras

Republice Czarnorusi nie na długo udało się utrzymać spokój w regionie. Po wycofaniu w 2008 roku komponentu inwazyjnego korpusu piechoty morskiej i zakończeniu operacji ‚Harvest Red’ wystarczyło 7 lat, by pokonane ugrupowanie Ruchu Czerwonej Gwiazdy na nowo rozpoczęło wyścig o przejęcie kontroli w państwie. I tym razem ekspansywna polityka Federacji Rosyjskiej nie pozostała bierna wobec sytuacji swojego sąsiada. Łamiąc traktat o nieagresji i nieangażowaniu się w sytuacje polityczną i gospodarczą Czernorusi, po kryjomu wykorzystuje przejęte przez CzDKZ główne szalki komunikacyjne na granicy i przerzuca sprzęt oraz tzw. ‚instruktorów’ dla walczących na południu powstańców. Wywiad Wojskowy Czernorusi jest ewidentnie pewien, iż ponowna relokacja rosyjskich zasobów i jednostek na tereny zajęte przez rebelię stanowi tylko początek do skrycie przygotowywanej inwazji w głąb kraju. W związku z powyższym dowództwo sił WOC podejmuje decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu odcięcie sił rebelii od granicy z FR. Elementy Batalionu Desantowo-Szturmowego ‚Vitraz’ mają za zadanie odciąć siły CzDKZ od rosyjskiego wsparcia przybywającego z północy i zaatakować lotnisko polowe przeciwnika podczas, gdy 2. Batalion Zmechanizowany będzie izolował działające na północy siły aeromobilne i odpierał ewentualne kontrataki rebeliantów z południa.

Dowództwo kompani ‚Vitraz-2’
Dowódca Kompanii – Tiberrias
Z-ca dowódcy/RTO –
Kontroler Ruchu Powietrznego – Jimmy
Sanitariusz Kompanii –

Wsparcie kompanii
Celowniczy FGM-148 –
Asystent FGM-148 –
Celowniczy LM-60K –
Asystent LM-60K –

1. Pluton
Spoiler Ukryj

Dowództwo 1. Plutonu
Dowódca Plutonu – Rutek
Sanitariusz –

1. Drużyna 1. Plutonu
Dowódca Drużyny –
Strzelec Wyborowy –
Strzelec RPG-267 –
Strzelec RPK –
Strzelec –

2. Drużyna 1. Plutonu
Dowódca Drużyny –
Celowniczy RPG-7W2 –
Asyst. Celowniczego RPG –
Strzelec RPK –
Strzelec –

3. Drużyna 1. Plutonu
Dowódca Drużyny –
Celowniczy PKM –
Asyst. Celowniczego PKM-
Strzelec RPG-26 –
Strzelec –

2. Pluton
Spoiler Ukryj

Dowództwo 2. Plutonu
Dowódca Plutonu – [AFTP] Sanitariusz –

1. Drużyna 2. Plutonu
Dowódca Drużyny – [AFTP] Strzelec Wyborowy – [AFTP] Strzelec RPG-26 – [AFTP] Strzelec RPK – [AFTP] Strzelec – [AFTP]

2. Drużyna 2. Plutonu
Dowódca Drużyny – [AFTP] Celowniczy RPG-7W2 – [AFTP] Asyst. Celowniczego RPG – [AFTP] Strzelec RPK – [AFTP] Strzelec – [AFTP]

3. Drużyna 2. Plutonu
Dowódca Drużyny –
Celowniczy PKM –
Asyst. Celowniczego PKM-
Strzelec RPG-26 –
Strzelec –

Skrzydło Lotnictwa Transportowego ‚Wróbel-2’ [Mi-8AMT/Mi-8AMTsz] Wróbel 2-1 | Pilot Śmigłowca – [7WEDS/SLT] Wróbel 2-2 | Pilot Śmigłowca – [7WEDS/SLT] Wróbel 2-3 | Pilot Śmigłowca – [7WEDS/SLT] Wróbel 2-4 | Pilot Śmigłowca – [7WEDS/SLT]

Klucz Lotnictwa Bojowego ‚Sokół-6’ [L-159] Sokół 6-1 | Pilot Myśliwca – [SLT] Sokół 6-2 | Pilot Myśliwca – [SLT]