Kampania AFTP 2016

KAMPANIA AFTP 2016; informacje ogólne:

W kampanii grać będziemy ROYAL MARINES, piechotą morska Wielkiej Brytanii. Będziemy sekcją (plus dodatki) close combat troops. Każdy otrzyma przydział na określone stanowisko w sekcji(na podstawie ankiety-niebawem), które będzie niezmienne przez cały czas trwania kampanii. Osoby zabite w czasie misji, w misji następnej wracają jako uzupełnienie. Jeżeli z przyczyn fabularnych jest to niemożliwe, otrzymują slot jednorazowy (pomocniczy). W przypadku, gdy ktoś nie może uczestniczyć w misji, jego nieobecność traktuje się jako chorobę i nie przewiduje się zmiany struktury drużyny( znaczy, że jak ja będę nieobecny, to w mojej drużynie będzie o jednego żołnierza mniej). Także broń i wyposażenie będą dane z góry. Nie przewiduje się użycia virtual arsenal-a.

Więcej informacji #Link