Morning Cut

Operacja miała na celu zdyskredytowanie wrażego rządu i obniżenie wiarygodności tychże władz na arenie międzynarodowej. Przeprowadzono atak na pola naftowe oraz odpalenie wrogiej rakiety balistycznej krótkiego zasięgu.

Działając przy wsparciu 7WEDS grupa snajperska zlikwidowała oficera kontrolującego mobilną wyrzutnię balistyczną co spowodowało wycofanie jej na przewidywany przez wywiad teren, w tym czasie grupa szturmowa zaatakowała pola naftowe wymuszając wyjazd kolumny zmechanizowanej celem zbadania i obrony tychże pól.

Pozwoliło to pilotom na zaatakowanie z powietrza i eliminację lub wyłączenie z użycia całości kolumny, tak aby nie przeszkadzała w wykonywaniu dalszej części zadania.

Ostatni człon operacji przeprowadzony wspólnie z grupą snajperską pozwolił na wystrzelenie przejętej rakiety z zestawu kołowego oraz ucieczkę z terenu wroga, mimo ostrzału przy ewakuacji całość operacji udało się wykonać bez strat własnych z nielicznymi ranami nie zagrażającymi życiu.

AFTP dziękuje za wsparcie i transport powietrzny 7WEDS oraz Majorowi Wcisło z HST za szybkie, praktycznie „na ostatnią chwilę” dołączenie do operacji.