Nieulękły Grzmot

Rozpoczynając pod wodą używając pojazdów SDV grupa zniszczyła zestawy przeciw-powietrzne oraz zlikwidowała sprzęt i obsługę pobliskiego ośrodka badawczego.