Codex Alpha part 2

19.05.2018 – Codex Alpha Part II (co_18)

W sobotę zagramy drugą część mini kampanii opisującej działania plutonu 82 airborne. Dla przypomnienia opis misji.

Sytuacja strategiczna

Bliski wschód. Zbliża się ostateczna ofensywa sił sojuszniczych mająca na celu likwidację sił ISIS. Na szerokim froncie nacierać ma armia iracka wspierana przez NATO.

Sytuacja taktyczna

Batalion zmechanizowany armii irackiej otrzymał zadanie przełamania obrony ISIS w rejonie miejscowości Al Jaala.a następnie kontynuowania natarcia w celu zajęcia ważnego węzła komunikacyjnego- miasta Dayr Hafir. Dowództwo sił USA podjęło decyzje o wsparciu natarcia słabo wyszkolonych i posiadających niskie morale sił irackich atakiem wydzielonych oddziałów 82 Airborne Division. Plutony 82 Airborne wykonały desanty śmigłowcowe spadochronowe na tyłach ISIS zajmując strategiczne pozycje i zabezpieczając działania armii irackiej.
Pluton 82 Airborne wykonał desant śmigłowcowy na zachodnim brzegu rzeki w rejonie miejscowości Al. Jaala. Drużyny B i C zabezpieczył most oraz zajął miejscowość Al. Jaala.
Jednostki czołowe irackiego batalionu zmechanizowane osiągnęły styczność z naszym plutonem, niestety na skutek braku paliwa musiały powstrzymać posuwanie się do przodu. Maja podjąć działania natychmiast po zatankowaniu i uzupełnieniu amunicji. Niemniej nieoficjalnie mówi się,że będą zwlekać jak najdłużej , gdyż ich morale jest bardzo niskie. Aby nie stracić przewagi zaskoczenia podjeto decyzje o samodzielnym kontynuowaniu ataku przez 82 Airborne

Zadania:

1.Drużyna B przeprowadzi rozpoznanie drogi Al. Jaala-Hajin
2. Drużyna B zajmie miejscowość Hajin
3. Drużyna B rozpozna drogę Hajin- Dayr Hafir.
4. Drużyna B zajmie grupę budynków w kwadracie 084067 mającą znaczenie operacyjne.
Zajęcie i utrzymanie celu kończy misję

Siły własne:

1. Pluton 82 Airborne Division
2. sekcja moździerzy szczebla kompanii
3. pojazdy M 1025A2 (M2) -2 sztuki
4. pojazdy M 1097A2 – 2 sztuki.
5. pojazd M1085A1P2B (CBPS) [medyczny]

Nieprzyjaciel:

1. Elitarne oddziały piechoty ISIS. W każdej miejscowości należy spodziewać się garnizonu wielkości plutonu.
2. Brak sił powietrznych, brak sił ciężkich- zostały zniszczone przez lotnictwo
3. Silna obrona przeciwlotnicza, głównie lufowa

Zamysł dowódcy plutonu:

1. Rozpoznanie i oczyszczenie drogi Al. Jaala-Hajin
Drużyna B pieszo lub na pojazdach rozpozna drogę Al. Jaala-Hajin eliminując ewentualnego npla.
2. Zajęcie miejscowości Halin
Drużyna B zajmie miejscowość Halin likwidując nieprzyjaciela.
3. Drużyna B pieszo lub na pojazdach rozpozna drogę Hajin- Dayr Hafir eliminując ewentualnego npla
4. Drużyna B zajmie grupę budynków w kwadracie 084067 mającą znaczenie operacyjne.
Drużyny A i C zabezpieczą most i pozostaną tam do nadejścia sił irackich. Następnie wesprą drużynę B w jej działaniach

Sprawy techniczne

1. System medyczny. Zaawansowany, wyłącznie medyk może leczyć w pełni-tylko w pojeździe medycznym. Packi się zużywają, nici nie.
2. W przypadku braku amunicji punkt zaopatrzenia znajduje się w punkcie wskazanym na mapie. Zabronione jest przewożenie skrzyń z amunicją!!!!!

 

Obecni

Obecni: (15)

@woj
@MegDam
@Sly
@Lemur
@Antrzej
@Tomo
@Kicker
@Dymekk
@ Tirpitz
@Michall
@J3z0s
@Krusher
@Toczer
@Lukasiu
@Shiweid

Rezerwa: (1)
@DarkPillowOfLove